Kulatý stůl CBCSD k rozpracování Vize 2050

Publikováno uživatelem

. „Dlouhodobě udržitelné odpovědné hospodaření a podnikání je základním předpokladem prosperity a kvality života, harmonického rozvoje, soužití člověka s okolním prostředím a dlouhodobé existence celé společnosti,“ tak zní motto Vize 2050, kterou vydala Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) v polovině roku 2015. Otázkou, jak dál Vizi 2050 rozvinout a zkonkretizovat, se zabývali účastníci Kulatého stolu […]

Vize 2050 České republiky

Publikováno uživatelem

„Dlouhodobě udržitelné, odpovědné hospodaření a podnikání je základním předpokladem prosperity a kvality života, harmonického rozvoje, soužití člověka s okolním prostředím a dlouhodobé existence celé společnosti.“ Toto je jen krátké motto, jímž by se dal shrnout program i poslání projektu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, který se nazývá Vize České republiky 2050. CBCSD představuje organizaci, která […]

Proběhla Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, která představila VIZI 2050 pro ČR!

Publikováno uživatelem

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) uspořádala 24. června 2015 od 9 do 12 hodin svou valnou hromadu v zasedací místnosti společnosti KPMG v Praze. Valná hromada měla dvě části: první od 9 do 10 hodin se zúčastnili jen řádní členové CBCSD, druhé navíc členové pracovních skupin a hosté. V první části Valné hromady zrekapituloval prezident CBCSD […]

Tisková zpráva – Kulatý stůl: Budování výrobní excellence v Iveco CR

Publikováno uživatelem

Dne 17. 9. 2013 se ve společnosti Iveco Czech Republic, a.s. konal kulatý stůl na téma: Budování výrobní excellence v Iveco CR s ukázkou 2 pilířů (bezpečnost práce a organizace na pracovišti). Kulatý stůl uspořádal Východočeský manažerský klub (VČMK) ve spolupráci s Klubem zlepšování a společností Iveco Czech Republic, a.s. Jednalo se o diskusní setkání zástupců různých firem nad tématem […]