Odpadní voda je nechtěné dítě

Publikováno uživatelem

Nehledě na legislativu je voda zdroj a odpadní voda je odpad se vším všudy, v Evropě dokonce i po stránce legislativní. U nás je odpadní voda nechtěné dítě, o které se nechtějí starat ani vodaři a ani odpadáři. Až na výjimky se jí chtějí co nejrychleji zbavit i producenti a to především proto, že pokud je […]

MALFINI jde na balení ekologicky… a nejen na balení

Publikováno uživatelem

V Ústí nad Labem, 25. června 2021. Historicky nejvyšší zásoby své produkce, na 20 milionů kusů, eviduje aktuálně v ostravském logistickém centru společnost MALFINI, největší středoevropský výrobce a distributor reklamního textilu. Ani s tak rozsáhlým objemem ale firma nezapomíná na životní prostředí, a to nejen v obalovém hospodářství. Na základě náročných jednání se zahraničními obchodními partnery se MALFINI už […]

Vysokoenergetické CT jako budoucnost pro aditivní výrobu

Publikováno uživatelem

Rentgenová počítačová tomografie (CT) jako nedestruktivní technika pro zobrazování vnitřní struktury objektů prošla na přelomu tisíciletí významným technickým a přístrojovým vývojem. To umožnilo její výraznější využití mimo lékařské prostředí a expanzi do průmyslu. V dnešní době je CT nepostradatelným nástrojem pro řešení problémů, designu, zlepšování a kontrolu kvality výrobků. Aktuální trendy vývoje průmyslového CT jsou […]

Kybernetičtí šťouralové, zvědavci, zloději a jiní „elementálové“

Publikováno uživatelem

Až doposud jsme mluvili o různých technických aspektech kybernetické bezpečnosti, a tak nějak nám nezůstalo místo pro samotného člověka, který je středobodem všech těchto aktivit. Rovněž je ale také jejich nejslabším místem. Dnes si ukážeme pár příkladů ze života, abychom si uvědomili, jak velmi jednoduše lze někdy provést útok, špionáž a jinou nekalou činnost. Někdy […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 25.týden 2021

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 23. 6. 2021 předložila svůj plán na vytvoření nové Společné kybernetické jednotky, která má pomoci řešit stoupající počet závažných kybernetických incidentů, jež mají negativní dopad na veřejné služby, životy občanů i chod podniků v celé Evropské unii. Jednotka bude fungovat jako platforma pro celounijní koordinovanou reakci na rozsáhlé kybernetické incidenty a krize a bude rovněž nabízet pomoc při řešení […]

Virtuální realita v průmyslu – úspora i konkurenční výhoda

Publikováno uživatelem

Pro mnohé společnosti je virtuální realita pořád docela sci-fi, jiné už ale pomalu objevují její výhody a plně ji zařazují do fungování svých továren, zejména pak při školení svých zaměstnanců. Kromě pracovních procesů a obsluhy zařízení, lze tímto způsobem zaměstnance školit i v bezpečnosti a například si nacvičit postup při požáru či jiném ohrožení. Jak si […]

Zapomeňte na prototypování: 3D digitální výroba pro turbulentní časy

Publikováno uživatelem

3D tisk byl v Česku dlouho vnímán jako nástroj pro prototypování a jednoduchou produkci přípravků do výroby. Pokud se hovořilo o sériové výrobě, obvykle se prezentovala stěna s regály vyplněnými stolními tiskárnami posazenými vedle sebe. To má s digitální výrobou, která vyžaduje rychlost, kvalitu a opakovatelnou přesnost, pramálo společného. Hlavním parametrem, který významně odlišuje 3D digitální výrobu od […]

Energetika v Evropské unii 05/2021

Publikováno uživatelem

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, v Bruselu se vrací život do starých kolejí a začínají opět fyzická zasedání Rady. Evropský parlament zasedá stále ještě vzdáleně, a tak i vystoupení komisařky McGuinnessové k taxonomii udržitelných financí při společném jednání výborů ECON a ENVI proběhlo po internetu. Někteří poslanci vyjádřili preferenci, aby byla zajištěna koherence delegovaných aktů, část se jich pozastavila […]

Globální výhled elektromobility 2021

Publikováno uživatelem

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila v dubnu ve spolupráci se členy iniciativy EVI pravidelný globální výhled elektromobility za rok 2021. Cílem dokumentu je zhodnocení nejnovějšího vývoje v této oblasti napříč planetou, včetně doporučení dalších legislativních opatření tohoto neustále rostoucího trhu s cílem podpořit jeho optimální rozvoj. Náš článek tak navazuje na únorový text věnovaný statistikám prodeje elektrických vozů […]

Konference platformy spravedlivé transformace

Publikováno uživatelem

V týdnu od 26. do 30. dubna se v online formátu uskutečnila konference Platformy spravedlivé transformace. Ta se koná každého půl roku a přímo navazuje na konference „Uhelné regiony v transformaci“, které se konaly od roku 2018. Konferenci tvoří týden seminářů a diskusí na téma spravedlivé transformace (Just Transition) a kromě Evropské komise se jí účastní zástupci členských států, […]